Ваканcії lifecell

Керівник напрямку рішень для великого та середнього бізнесу

Львів Продажі

Обов'язки

Функціональні обов’язки

Досягнення ключових показників ефективності: залучення нових клієнтів, дохід з нових клієнтів, кількість придбаних ліній,

збільшення доходу з голосу/не голосу, задоволеності клієнтів і рівня обслуговування, активної бази абонентів, рівень утримання та розвитку портфеля клієнтів і т. д.

Залучення нових клієнтів

·  Аналіз та вивчення потенційних ключових клієнтів: конкурентне середовище, політико-економічні фактори, тренди розвитку різних сегментів бізнесу. Використаннянабутих знань для розробки та впровадження стратегій розвитку каналу продажута залучення нових клієнтів.

·  Взаємодія та співпраця с різними підрозділами Компанії з метою: покращення рівня якості обслуговування клієнтів та підвищення ефективності каналу продажу, збільшення конкурентоспроможності.

·  Регулярне проведення переговорів з потенційними ключовими клієнтами разом із членами команди в разі необхідності.

·  Особистий контроль за підключенням нових ключових клієнтів.

·  Розробка, впровадження та постійне удосконалення алгоритму продаж з метою підвищення ефективностікоманди продажів, та програм по залученню клієнтів.

·  Розробка комерційних пропозицій та координація їх затвердження.

·  Координація погодження та підписання договорів з новими ключовими клієнтами, контроль документообігу.

·  Моніторинг та відбір потенційних ключових клієнтів, вживання заходів щодо запобігання шахрайства.

·  Прогнозування результатів діяльності в розрізі всіх запланованих показників на місячній, квартальній та річній основі.

·  Забезпечення всіх напрямків роботи у відповідності до затверджених стратегій та завдань, а також дотримання операційних принципів роботи.

·  Координація зв'язку і підтримки підключення нових клієнтів з партнерами непрямого каналу збуту.

·  Підготовка звітності результатів роботи на підзвітній території.

Управління портфелем ключових клієнтів та розвиток взаємовідносин з ключовими клієнтами

·  Аналіз та вивчення портфеля ключових клієнтів: вимоги та рішення, яким надають перевагу ключові клієнти, ціноутворення, умови та строки продуктів та послуг і т.д. Використання набутих знань для розробки та впровадження стратегій розвитку каналу продажу, стратегій утримання і задоволення ключових клієнтів, стратегій збільшення суми покупки та перехресного продажу.

·  Взаємодія та співпраця с різними підрозділами Компанії з метою: покращення рівня якості обслуговування клієнтів та підвищення ефективності каналу продажу, збільшення конкурентоспроможності.

·  Регулярне проведення переговорів з клієнтами разом із членами команди в разі необхідності.

·  Особистий контроль за якістю обслуговування ключових клієнтів.

·  Розробка, впровадження та постійне удосконалення алгоритму продаж з метою підвищення ефективностівідділу, та програм по утриманню ключових клієнтів.

·  Розробка комерційних пропозицій та координація їх затвердження.

·  Координація погодження та підписання договорів з існуючими ключовими клієнтами, контроль документообігу.

·  Моніторинг кредитного стану клієнтів та статусу дебіторської заборгованості, вживання заходів щодо запобігання шахрайства.

·  Прогнозування результатів діяльності в розрізі всіх запланованих показників на місячній, квартальній та річній основі.

·  Забезпечення всіх напрямків роботи відділу у відповідності до затверджених стратегій та завдань, а також дотримання операційних принципів роботи.

·  Координація побудови взаємовідносин, встановлення партнерства і довірчої співпраці з ключовими клієнтами.

·  Підготовка та впровадження алгоритму утримання і задоволення сегментів ключових клієнтів.

·  Звітування про результати роботивідділу.

Управління командою

·  Розподіл та трансляція цілей на команду на місячній, квартальній основі та у цілому на рік.

·  Забезпечення коректного розподілу каналів у відповідності до поставлених цілей.

·  Відслідковування продуктивності команди, надання своєчасного зворотнього зв’язку, коучинг.

·  Постановка цілей і задач, впровадження заходів з контролю їх виконання.

·  Визначення тренінгових потреб команди.

·  Розподіл бази потенційних клієнтів за сегментами, планування робочої загрузки членів команди.

·  Розвиток професійних навичок команди та планів індивідуального розвитку, контроль та аналіз результату.

·  Мотивація команди.

Інше

·  Планування використання регіонального бюджету.

·  Безперервність бізнесу має бути під контролем, так само як події, що можуть на це впливати. Заходи, щодо пом’якшення інцидентів мають бути розроблені та впроваджені. Альтернативні плани мають бути розроблені заздалегідь. Доступ до бізнес-критичних документів та даних має бути забезпечений безперебійно.


Вимоги

Освіта

Рівень

вища

Сфера

Економіка, фінанси, ІТ, комунікації

 Досвід роботи:

Від 5-ти років на аналогічних посадах у сфері прямих продажів

Інші вимоги

Володіння мовами

Англійська – вільне володіння

Українська та російська – вільне володіння

Володіння ПК

Просунутий користувач

Посвідчення водія

Категорія «B»

Спеціальні знання/ досвід

·  Знання телеком індустрії та розуміння принципів роботи

·  Досвід в управлінні торговою командою

·  Виняткові презентаційні та комунікаційні навички

·  Здатність працювати над багатозадачними справами

·  Гарні управлінські навички

·  Виняткові навички у тайм менеджменті та управлінні відносинами з клієнтами

·  Наявність власної бази контактів буде перевагою


Текст помилки

Коментар

Відправити відмінити
Ви вибрали занадто багато тексту