Ваканcії lifecell

Провідний бухгалтер з обліку необоротних активів

Київ та Київська область Фінанси / Бухгалтерія

Обов'язки

1.  Взаємодія  з фінансовими відділами постачальників та підрядників щодо своєчасної реєстрації податкових накладних (ПН) в державному реєстрі (ЄДРПН) шляхом переговорів, визначення причин затримки в реєстрації ПН та домовленості щодо знайдення шляхів для найшвидших строків реєстрації ПН з ціллю запобігання втрат податкового кредиту.

2.  Взаємодія та комунікація з юридичним та департаментом корпоративної безпеки шляхом надання аналітичних звітів, підтверджуючих документів, пояснень та обґрунтовань по бізнес операціях за запитами зовнішніх контролюючих органів (податкової, прокуратури, МВС, ін.)

3.  Взаємодія з менеджерами інших дирекцій шляхом  надання рекомендацій, консультацій, пояснень, обгрунтувань щодо правильності формування Актів виконаних робіт/наданих послуг з постачальниками для запобігання зайвих витрат компанії.

4.  Взаємодія з менеджерами інших дирекцій  щодо організації та проведення річної інвентаризації основних засобів (ОЗ) /необоротних активів (НА) в місцях експлуатації  з метою забезпечення збереження майна компанії.

5.  Обробка даних інвентаризацій ОЗ в місті експлуатації, інформування інших дирекцій щодо виявлених нестач та лишків, відображення в обліку результатів інвентаризації.

6.  Контроль за капіталізацією основних засобів та списанням необоротних активів згідно законних підстав для запобігання  зайвих неефективних витрат. Надання менеджерам аналітичних звітів з капіталізації основних засобів та списання необоротних активів.

7.  Інновації: Ініціація автоматизації процесів з обліку необоротних активів для прискорення отримання результатів діяльності за кожний звітний період, надання аналітичних звітів менеджерам усіх дирекцій для прийняття управлінських витрат.

8.  Інновації: Впровадження автоматизації процесів з обліку необоротних активів шляхом постановки задач, тестування програм, впровадження у продуктивну систему.

9.  Участь у крос-функціональних проектах компанії з автоматизації процесів по забезпеченню коректності обліку майна компанії.

10.  Взаємодія з департаментом внутрішнього аудиту компанії шляхом підтвердження наявності впроваджених процесів контролю визнаних витрат, нарахованих податків, дебіторської та кредиторської заборгованості у відповідності до вимог міжнародних правил SOX.

11.  Взаємодія з відділами національної та міжнародної звітності шляхом забезпечення закриття щомісячного звіту у відповідності до національних та міжнародних стандартів та в терміни встановлені Турксел.

12.  Взаємодія з зовнішніми аудиторами шляхом надання  обгрунтувань, пояснень, підтверджуючих документів, та аналітичних звітів по бізнес операціях у звітному періоді.

13.  Взаємодія з Департаментом закупівель та Департаментом казначейства та управління ризиками зниження прибутковостішляхом контролю та підтвердження виплат постачальникам у відповідності до умов договорів.

14.  Взаємодія з фінансовими відділами постачальників та Департаментом закупівель шляхом проведення аналізу дебіторської та кредиторської заборгованості по строку виникнення, звірка розрахунків з постачальниками та покупцями послуг,  формування актів звірки  з партнерами.

15.  Інновації: Ініціація взаємозаліку однорідних вимог з партнерами з метою зменшення простроченої заборгованості.

16.  Взаємодія з департаментом закупівель та іншими департаментами-ініціаторами закупівель шляхом отримання оригіналів контрактів, їх реєстрація, зберігання, та видача за запитами.


Умови

Забезпечення прямого та ефективного впливу на EBITDA/EBITD компаніїшляхом повного та коректного обліку основних засобів (ОЗ), нематеріальних активів (НА), капітальних інвестицій тазапасів. Надання аналітичних звітів менеджерам функціональних груп  для прийняття управлінських рішень,визначення тенденцій та шляхів для подальшого розвитку компанії, запобіганню додаткових витрат компанії

Вимоги

Освіта

Рівень

Вища

Сфера

Фінансова/ економічна

Стаж роботи:

Не менше 4-х років, включаючи досвід роботи з обліку руху запасів, різних груп основних засобів, нематеріальних активів, робіт/послуг з монтажу обладнання

Досвід у відповідній галузі є перевагою.

Інші вимоги

Володіння мовами

·  Українська – вільне володіння

·  Російська – вільне володіння

·  Англійська – рівень «середній»

Володіння ПК

·  MS Office: Outlook, Word, Excel (досвідчений користувач – робота з формулами, зведеними таблицями, великим обсягом даних, переведення текстових файлів в Excel);

·  Досвід роботи в SAP

Посвідчення водія

Немає потреби

Спеціальні знання/ досвід

Знання:

·  Стандартів бухгалтерського обліку  8,9,10,11,12,14,15,16,21,27,31

•Податкового Кодексу  України,

•Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову  звітність»

•законодавчі акти, постанови, розпорядження, накази, керівні, методичні та нормативні матеріали з організації бухгалтерського обліку та складання звітності;

•організація документообігу на ділянках  бухгалтерського обліку.

Aналітичні навички, фокусування на вирішенні проблем, вміння правильно розставляти пріоритети; орієнтованість на результат; ініціативність; фокус на клієнта; вміння працювати в команді;  комунікативні навички. Вміння правильно планувати час. Розуміння основних принципів українського законодавства, фінансового обліку та оподаткування.


Більше вакансій

Менеджер з розвитку бізнесу

Київ та Київська область Фінанси / Бухгалтерія

Текст помилки

Коментар

Відправити відмінити
Ви вибрали занадто багато тексту