Ваканcії lifecell

Керівник напрямку регіональних продажів

Одеса Продажі

Обов'язки

Досягнення ключових показників на ввіреній території: • Забезпечення зростання активної абонентської бази, об’ємів продажу та доходів Компанії шляхом ефективного управління прямими та непрямими каналами продажу на ввіреній території; • Забезпечення досягнення цілей по продажах та обслуговуванню в дистрибуційному каналі, локальних GSM мережах, у спеціалізованому роздрібі - в ексклюзивному каналі, національних мережах. Управління підзвітною територією та командою регіональних продажів: • Розвиток ексклюзивного каналу, мережі Дистриб’юторів, національних та локальних GSM мереж - ввіреної території; • Планування роботи ввіреної команди задля досягнення цілей на підзвітній території; постановка усних та письмових цілей команді- задля максимально ефективного процесу продаж та ефективної діяльності, забезпечення всіма необхідними ресурсами команди регіональних продажів; • Забезпечення необхідного рівня комунікації та взаємодії в межах команди регіональних продажів та з іншими функціями компанії та Партнерами, залученими в процес реалізації продуктів та послуг Компанії задля досягнення цілей Компанії; • Забезпечення відповідності бізнес-діяльності Партнерів встановленим критеріям, підготовка та впровадження Планів розвитку для Партнерів, у разі потреби. • Аналіз та оцінка виконання завдань Партнерами. Вчасне коригування цілей Партнерів. • Оцінка рівня володіння навиками у команди Активних продажів Партнера та, у разі необхідності, спільно з тренером складання індивідуального плану розвитку для працівника Партнера з метою покращення рівня володіння навиками для досягнення цілей та виконання завдань на ввіреній території. • Організація та реалізація процесу отримання знань через стажування та проходження тренінгів задля забезпечення необхідного рівня знань та навиків команди регіональних продажів та команди Активних продажів Партнерів. • Забезпечення безперервного заповнення вакансій спільно з фахівцем з управління персоналом; • Забезпечення правильного трактування та втілення командою стратегії Компанії на ввіреній території; • Забезпечення дотримання всіх процедур, політик та розпоряджень керівництва Компанії ввіреною командою; • Підтримка необхідного рівня мотивації в команді та залучення в процес досягнення цілей Компанії; • Підтримка командної роботи та певного рівня здорової конкуренції. Аналіз та звітність: a. Оцінка результатів діяльності: - Оцінка виконання завдань командою, підведення підсумків на регулярній основі. Коригування цілей для команди; - Аналіз цільових показників щодо абонентської бази, доходів, досягнення стандартів присутності, знань, мерчандайзингу, участі в програмах лояльності, рівня обслуговування абонентів, трейд-маркетингових активностях та вжиття необхідних дій для росту показників; b. Відстеження та аналіз діяльності конкурентів, тенденцій ринку, поведінки абонентів, вжиття запобіжних дій, оперативне надання інформації керівництву Компанії; c. Забезпечення вчасного подання достовірної інформації у всіх звітах, які готує ввірена команда. Формування позитивного іміджу та підвищення конкурентоздатності Компанії. Аналіз та вивчення потенційних клієнтських сегментів, використання набутих знань для розробки та впровадження стратегій розвитку прямих та непрямих каналів продажів. Взаємодія та співпраця з різними підрозділами Компанії з метою покращення рівня якості обслуговування клієнтів та підвищення ефективності прямих та непрямих каналів продажів, збільшення конкурентоспроможності. Розробка, впровадження та постійне удосконалення алгоритму управління продажами з метою підвищення ефективності команди продажів. Прогнозування результатів діяльності в розрізі всіх запланованих показників на місячній, квартальній та річній основі. Забезпечення всіх напрямків роботи у відповідності до затверджених стратегій та завдань, а також дотримання операційних принципів роботи. Підготовка звітності результатів роботи на підзвітній території. Повна індивідуальна матеріальна відповідальність за надані (отримані) товари, цінності та обладнання. Управління командою • Розподіл та трансляція цілей на команду на місячній, квартальній основі та у цілому на рік. • Забезпечення коректного розподілу каналів у відповідності до поставлених цілей. • Відслідковування продуктивності команди, надання своєчасного зворотнього зв’язку, коучинг. • Постановка цілей і задач, впровадження заходів з контролю їх виконання. • Визначення тренінгових потреб команди. • Розподіл бази потенційних клієнтів за сегментами, планування робочої загрузки членів команди. • Розвиток професійних навичок команди та планів індивідуального розвитку, контроль та аналіз результату. • Мотивація команди. Інше • Планування використання регіонального бюджету. • Безперервність бізнесу має бути під контролем, так само як події, що можуть на це впливати. Заходи, щодо пом’якшення інцидентів мають бути розроблені та впроваджені. • Альтернативні плани мають бути розроблені заздалегідь. • Доступ до бізнес-критичних документів та даних має бути забезпечений безперебійно.

Вимоги

Освіта Рівень Вища Сфера Будь-яка Стаж роботи: 7+ роки (продажі, маркетинг) Інші вимоги Володіння мовами Українська, Російська - вільно Володіння ПК MS Оffice Посвідчення водія Категорія В, стаж 2-3 роки Спеціальні знання/ досвід • Знання телеком індустрії та розуміння принципів роботи • Досвід в управлінні торговою командою • Виняткові презентаційні та комунікаційні навички • Здатність працювати над багатозадачними справами • Гарні управлінські навички • Виняткові навички у тайм менеджменті та управлінні відносинами з клієнтами

Текст помилки

Коментар

Відправити відмінити
Ви вибрали занадто багато тексту