Ваканcії lifecell

Регіональній тренер

Київ та Київська обл, Київ Продажі

Обов'язки

 • Проводити навчальні Модулі для працівників Дирекцій з управління досвідом клієнтів, споживчого та корпоративного бізнесу, Дилерів, Дистрибуторів та інших клієнтів компанії, а також Команди Активних продажів на визначеній території згідно з Національним та Регіональним Планами Навчання. Узгоджувати План Навчання з Начальниками відповідних департаментів та Начальником відділу Тренінгів з продажів та відносин з клієнтами.
 • Забезпечувати адміністрування процесу навчання, включаючи комплектацію груп, пошук відповідного приміщення, наявність технічного обладнання та інших інструментів для проведення тренінгів тощо.
 • Розробляти Тести та Вправи для регулярного чи цільового тестування працівників та партнерів Компанії з метою оцінки знань. Узгоджувати створені Тести та Вправи з Начальниками відповідних департаментів та/або Начальником відділу Тренінгів з продажів та відносин з клієнтами. Проводити регулярне тестування працівників Компанії.
 • Визначати та задовольняти потреби у навчанні на визначеній території та узгоджувати їх з пріоритетами розвитку Компанії. Надавати зворотній зв’язок Начальнику відділу Тренінгів з продажів та відносин з клієнтами та Начальникам відповідних департаментів щодо відповідності навчальних програм до потреб регіону, а також пропозиції щодо вдосконалення навчальних Модулів, Вправ і Тестів.
 • Оцінювати відповідність роботи та Флагманських Навичок працівників Дирекцій з управління досвідом клієнтів, споживчого та корпоративного бізнесу Стандартам роботи під час спільних візитів на робочі місця. Забезпечувати працівників, що проходять навчання, та/або їх керівників вчасним, конкретним, мотивуючим до розвитку зворотнім зв’язком. Проводити в полях 50% робочого часу.
 • Слідкувати за розвитком персоналу Дирекцій з управління досвідом клієнтів, споживчого та корпоративного бізнесу на визначеній території. Проводити спільні з Територіальним Керівником польові коучинги та надавати йому рекомендації щодо розвитку персоналу. Розробляти спільно з лінійними керівниками Персональні Плани Розвитку працівників компанії.
 • Готувати та надавати регулярні щотижневі та інші звіти Начальнику відповідного департаменту та Начальнику відділу Тренінгів з продажів та відносин з клієнтами.
 • Брати активну участь у нарадах/зборах Відділу тренінгів з продажів та відносин з клієнтами.
 • Активно співпрацювати з суміжними департаментами Компанії, залученими в процес реалізації послуг, що надає Компанія.

Вимоги

 • Вища освіта (магістр, спеціаліст).
 • Досвід роботи більше 3-х років.
 • Англійська: усне та письмове володіння – середній рівень;
 • Українська та російська: вільне усне володіння та літературний письмовий рівень.
 • Володіння ПК: Просунутий користувач ПК;  Просунутий користувач Інтернет.
 • Досвід у проведенні програм з навчання та розвитку працівників.
 • Сильні комунікативні навички, гнучкість, клієнтоорієнтованість, точність та старанність, здатність працювати під тиском, енергійність, самоорганізованість.

Більше вакансій

Експерт з планування та моніторингу продажів

Київ та Київська обл, Київ Продажі

Провідний аналітик статистики продажів

Київ та Київська обл, Київ Продажі

Текст помилки

Коментар

Відправити відмінити
Ви вибрали занадто багато тексту