Ваканcії lifecell

Експерт з управління змінами

Київ та Київська обл, Київ Управління персоналом

Обов'язки

1. Управління процесом змін організаційної структури компанії (департаментів, відділів, груп): • організація та проведення зустрічей з директорами та начальниками департаментів для розуміння функціональних вимог на етапі ініціації, а також для забезпечення обізнаності та залучення керівників потягом процесу змін; • аналіз бізнес-ситуації, надання рекомендацій в залежності від змісту змін та консультування впродовж процесу; • розробка плану впровадження змін, комунікаційного плану, матриці управління ризиками та інших документів в залежності від вимог в процесі змін; • оновлення організаційної структури та пов’язаних внутрішніх документів, підготовка офіційного анонсу про зміни; • координація процесу затвердження змін; • контроль за впровадженням анонсованих змін; • підтримка та моніторинг успішності після впровадження змін. 2. Управління бізнес процесами: • проведення інтерв’ю із власниками бізнес процесів з метою їх описання AS-IS; • визначення вузьких місць та критичних зон процесу та надання рекомендацій щодо їх оптимізації; • опис процесів TO-BE; • визначання варіантів, аналіз та обґрунтування процесу TO-BE; • підтримка та координація комунікації щодо нового процесу, його впровадження та необхідності тренінгів з точку зору управління змінами. 3. Керування активностями/проектами з напрямку управління змінами: • створення та узгодження плану проекту; • оцінка та залучення необхідних ресурсів; • ведення та документування комунікації та навчання по проекту; • координація постійної комунікацїї з замовником; • відслідковування статусу та результатів проекту. 4. Консультації та комунікації щодо внутрішніх правил та кращих практик проектної діяльності та управління змінами в Компанії. 5. Управління корпоративною бібліотекою документів Компанії: • консультування у підготовці/зміні документів компанії (політик, процедур, інструкцій); • надання рекомендацій щодо оптимізації офіційних документів; • надання рекомендацій щодо оптимізації процесів управління внутрішніми офіційними документами. 6. Управління ефективністю: • визначення напрямків підвищення ефективності діяльності в бізнес-функціях компанії; • надання рекомендацій щодо перерозподілу ролей і функцій в підрозділі для забезпечення безперервності бізнесу або з метою підвищення ефективності діяльності; • обгрунтування введення нових посад, функцій або впровадження незначних змін; • аналіз робочого навантаження персоналу; • надання рекомендацій щодо оптимізації процесу Управління ефективністю діяльності в компанії. 7. Автоматизація: • Аналіз неавтоматизованих процесів на предмет автоматизації, враховуючи аналіз витрат та вигод; • Аналіз процесів, що автоматизовані в декількох системах, на предмет спрощення; • Аналіз роботи існуючих автоматизованих систем та баз даних, що підтримують процеси Компанії, з точки зору ефективності бізнес-процесів та відповідності цілям бізнесу, формування пропозицій щодо їх оптимізації.

Вимоги

1. Освіта Рівень Вища (магістр) Сфера Економіка, HR 2. Стаж роботи: Мінімум 5 років у сфері консалтингу або пов’язаною з організацією та координацією певних корпоративних активностей 3. Інші вимоги Володіння мовами Українська, російська – відмінне володіння; Англійська – вільно Володіння ПК Просунутий користувач MS Office, Internet, MS Visio, MS Project Посвідчення водія Немає потреби 4. Спеціальні знання/ досвід Професійні знання \ досвід: - знання принципів управління бізнесом; - знання принципів управління проектами; - розуміння логіки бізнес-процесу. Аналітичні навички: - системне мислення; - швидке опрацювання великих обсягів інформації; - швидке навчання та опанування нових навиків. Навички спілкування: - володіння азами ділового спілкування та кореспонденції; - навички ведення переговорів; - навички проведення навчання; - навички ведення інтерв’ю з метою виявлення визначених факторів. Персональні якості: - висока організованість власної діяльності; - вмотивованість на результат; - клієнтоорієнтованість.

Більше вакансій

Експерт з компенсацій та пільг

Київ та Київська обл, Київ Управління персоналом

Текст помилки

Коментар

Відправити відмінити
Ви вибрали занадто багато тексту