ПУБЛІЧНА ОФЕРТА («ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР»)

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА («ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР»)


ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГИ ДОСТУПУ ДО ПАКЕТІВ ТЕЛЕПРОГРАМ ЗА ІР ПРОТОКОЛОМ («Мобільний додаток ТВ+»)


Інформація про умови користування


Товариство з обмеженою відповідальністю «лайфселл», що зареєстроване в реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій за № 99 згідно Рішення НКРЗІ від 28.09.2006 р. №384 (далі – Оператор), пропонує абонентам мобільного зв’язку ТОВ «лайфселл» (надалі Абонент) отримувати послугу доступу (можливість перегляду з використанням мобільного додатку на смартфоні чи планшеті) до пакетів телепрограм за ІР-протоколом (далі – Послуга), передбачену цим Договором. Надання Послуги безпосередньо здійснюється Товариством з обмеженою відповідальністю «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ», що зареєстроване в реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій 28.09.2006 р. згідно з рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України №384 (надалі - Провайдер) за допомогою Мобільного додатку «TВ+» (який на законних підставах використовується Оператором для технічної організації доступу до пакетів телепрограм за ІР-протоколом) та телекомунікаційної мережі Оператора.

Цей договір регулює взаємовідносини між Оператором та Абонентами, а також Провайдером та Абонентами, для забезпечення потреби останніх в отриманні послуги доступу до пакетів телепрограм за ІР-протоколом (надалі – Послуга, або Мобільний додаток «TВ+») за тарифами та на умовах, які встановлюються Оператором та цим Договором. Цей договір не регулює взаємовідносини між Оператором і Провайдером.

1. Доступ до Послуги надається Абоненту, що має доступ до мережі Інтернет, в режимі реального часу через Мобільний додаток «TВ+», встановлений, на кінцевому обладнанні Абонента, та реєстрація в якому здійснена за допомогою телекомунікаційної мережі Оператора, при наявності достатньої кількості коштів на основному абонентському рахунку, який визначається в залежності від умов Оператора з надання Послуги Абоненту.

1.1. Доступ до Послуги надається після встановлення Абонентом Мобільного додатку «TВ+» на кінцевому обладнанні, реєстрації Абонента та замовлення Послуги у встановленому порядку. Основні умови доступу до Послуги докладно регламентовані нижче в цьому Договорі, інші умови доступу до послуги, зокрема її вартість, строки надання та порядок відключення від Послуги встановлюються Оператором та публікуються на його офіційному сайті www.lifecell.ua (надалі – Сайт). Встановлюючи Мобільний додаток «TВ+», здійснюючи реєстрацію в ньому, замовляючи та оплачуючи Послугу, та/або розпочинаючи використання Мобільного додатку «ТВ+» Абонент підтверджує, що він уважно ознайомився та приймає умови цього Договору, а також з інші умови надання Послуги, розміщеними на Сайті, вони йому повністю зрозумілі та Абонент беззастережно погоджується з ними.

1.2 Доступ Абонентів до Послуги, обмежений межами території України. Абонент гарантує, що користуючись Мобільним додатком «TВ+», він знаходиться на території України і погоджується з тим, що Послуга надається тільки для ІР –адрес, які закріплені за українськими інтернет-провайдерами. При наданні доступу до Мобільного додатку «TВ+» використовується система гео-фільтрації доступу до перегляду по IP-адресам обладнання Абонентів, що обмежує доступ за межами України згідно підпункту б, п.8.1 Договору. Абонент гарантує, що він не здійснює і не буде здійснювати будь-яких дій, спрямованих на обхід технічних засобів захисту інформації, що застосовуються Оператором або Провайдером в процесі надання Послуги.

1.3. З інформаційно-ознайомлювальною метою, у разі здійснення першого замовлення Абонентом доступу до таких Пакетів Послуги як «Package S», «Package M» та «Package L», вартість за користування Послугою протягом перших 21 днів з дня першого замовлення доступу до таких Пакетів становить 1 (одну) гривню (з ПДВ та ПФ). Доступ до перегляду пакетів телепрограм за IP протоколом на таких умовах не може бути наданий Абонентові у випадку повторного замовлення Послуги з будь-яких підстав.

1.4. Починаючи з 22 (двадцять другого) дня замовлення Послуги, в разі відсутності зареєстрованої в системі Оператора відмови Абонента від отримання Послуги, з абонентського рахунку Абонента списується сума оплати за Послугу в залежності від обраного Пакету та відповідно до умов відповідного Пакету Послуги.У paзi недостатності на рахунку Абонента коштів для стягнення оплати за обраний Пакет Послуги, з Абонента стягується оплата та надається відповідний Пакет Послуги строком на 1 (один) календарний день, за умови наявності достатньої суми коштів на рахунку Абонента.

2. Загальні положення

2.1. Цей Договір встановлює правила і умови використання Мобільного додатку «TВ+» Абонентами, які після реєстрації, шляхом та в силу отримання доступу до пакетів телепрограм за ІР-протоколом, також стають абонентами Провайдера в частині Послуги доступу до пакетів телепрограм за ІР-протоколом, залишаючись при цьому абонентами Оператора.

2.2. Встановлення та/або використання Абонентом Мобільного додатка «TВ+», а також будь-яких його функціональних можливостей, та/або замовлення Послуги, означає беззастережну згоду Абонента з усіма пунктами цього Договору та умовами надання Послуги, розміщеними на Сайті і беззастережне прийняття його умов та зобов'язань, покладених на Абонента за цим Договором, посилання на незнання яких не звільняє Абонента від відповідальності за його недотримання.

2.3. Абонент зобов'язується регулярно знайомитися з умовами цього Договору, а також з умовами надання Послуги, розміщеними на Сайті, з метою своєчасного ознайомлення з їх змінами. Використання Мобільного додатка «TВ+» Абонентом після будь-яких змін Договору чи умов надання Послуги, розміщеними на Сайті, означає повну і беззастережну згоду з такими змінами та / або доповненнями.

2.4. Оператор та Провайдер має право змінювати і (або) доповнювати Договір в будь-який час за умови повідомлення Абонента за 7 календарних днів до внесення змін. Зміни публікуються на Сайті Оператора, з дотриманням вимог, встановлених законодавством України. Оператор також повідомить Абонентів про зміни в порядку та на умовах, визначених чинним законодавством України.

3. Інтелектуальна власність

3.1. Всі використані та розміщені за допомогою Мобільного додатку «TВ+» об’єкти інтелектуальної діяльності, а також сам додаток є інтелектуальною власністю їх законних правовласників і охороняються законодавством України про інтелектуальну власність, а також відповідними міжнародними угодами і конвенціями. Будь-яке використання розміщених в додатку об'єктів інтелектуальної власності (в тому числі елементів візуального оформлення Мобільного додатку «TВ+», символіки, текстів, графічних зображень, ілюстрацій, фото, відео, програм, музики, та інших об'єктів) без дозволу Провайдера або іншого належного правовласника є незаконним і може бути підставою для судового розгляду та притягнення порушників до відповідальності, відповідно до законодавства України.

3.2. Крім випадків, встановлених Договором, а також чинним законодавством України, жоден об'єкт інтелектуальної власності, розміщений за допомогою Мобільного додатку «TВ+», не може бути скопійований (відтворений), збережений в пам’ять кінцевого обладнання, перероблений, поширений, опублікований, викачаний, переданий, проданий або іншим способом використаний цілком або по частинах, без попереднього дозволу Провайдера або іншого належного правовласника.

3.3. Доступ до об'єктів інтелектуальної власності, що розміщені за допомогою Мобільного додатку «TВ+», надається виключно для особистого некомерційного використання без права на відтворення (в тому числі копіювання / завантаження / збереження) таких об'єктів в пам'ять абонентського обладнання, а також без права на інше використання, не передбачене цим Договором, в тому числі їх продаж, модифікацію, поширення цілком або частинами та інше.

3.4. Будь-яке використання, не передбачене цим Договором, є порушенням і може бути підставою для притягнення до відповідальності згідно з чинним законодавством і цим Договором. Будь-яке використання Мобільного додатку «TВ+» або об'єктів інтелектуальної власності, розміщених на ньому, крім дозволеного в Договорі, категорично заборонено.

3.5. Будь-які об'єкти інтелектуальної власності, розміщені за допомогою Мобільного додатку «TВ+», можуть бути видалені або змінені без повідомлення Абонента.

3.6. Оскільки Оператор виключно забезпечує можливость отримання Абонентами Послуг Провайдера за допомогою Телекомунікаційної мережі Оператора, то Оператор не отримує від Провайдера жодних прав інтелектуальної власності на контент, не передає такі права Абонентам або будь-яким третім особам, а також не несе відповідальності за відповідність контенту діючому законодавству України, у тому числі законодавству про захист інтелектуальних, авторських та суміжних прав.

4. Права і обов'язки Провайдера та Оператора

4.1. Обов'язки Провайдера полягають виключно в безпосередньому наданні телекомунікаційної послуги, змістом якої є надання Абоненту доступу (можливості перегляду з використанням мобільного додатку на смартфоні чи планшеті) до пакетів телепрограм та відеофільмів тощо, на основі технології передавання відеоданих за протоколом ІР з використанням телекомунікаційної мережі Оператора та Мобільного додатку «TВ+».

4.2. Провайдер за узгодженням з Оператором має право змінювати або видаляти будь-яку опубліковану (розміщену) в Мобільному додатку «TВ+» інформацію, а також контент і будь-які елементи і складові частини додатку, припиняти або обмежувати доступ Абонента до всіх або до будь-якого з розділів Мобільного додатку «TВ+» в будь-який час у випадку порушення Абонентом умов цього Договору інших умов надання Послуги, розміщених на Сайті, або чинного законодавства України. При цьому Сторони погоджуються, що а ні Провайдер, а ні Оператор не відповідає за будь-які збитки, які можуть бути заподіяні Абоненту такими діями.

4.3. Оператор на свій розсуд розсилає Абонентам інформаційні повідомлення, будь-яким доступним способом, в тому числі за допомогою спливаючих інформаційних повідомлень під час використання Мобільного додатку «TВ+» Абонентом, а також шляхом відправки SMS на номер, вказаний Абонентом при реєстрації в додатку. Зокрема, можуть здійснюватися розсилки, що містять організаційно-технічну, рекламну чи іншу інформацію про можливості Мобільного додатку «TВ+».

4.4. Абонент, здійснюючи використання Мобільного додатку «TВ+», надає свою згоду на отримання рекламної інформації, яка розміщується безпосередньо в додатку, так і будь-якої іншої інформації, що носить рекламно-інформаційний або інший характер. Така інформація може бути отримана Абонентом у вигляді спливаючих повідомлень під час використання Мобільного додатку «TВ+», під час отримання Послуги, у вигляді SMS повідомлень на номер мобільного телефону та іншими подібними способами. У випадку незгоди Абонента з умовами цього Договору, Абонент має право відмовитися від подальшого використання Мобільного додатком «TВ+».

4.5. Оператор надає Абоненту можливість створення єдиного персонального облікового запису (профілю). У разі створення Абонентом більше одного облікового запису, Оператор залишає за собою право видалити створені Абонентом облікові записи та / або відмовити Абоненту у використанні Мобільного додатку «TВ+».

4.6. Провайдер має право встановлювати вікові обмеження при доступі до певних пакетів телепрограм, які надаються з допомогою Мобільного додатка «TВ+». При наявності таких обмежень особи, які не досягли відповідного віку, зобов'язуються утриматися від доступу до таких пакетів телепрограм, про що Оператор може повідомляти Абонента спливаючим вікном в додатку при спробі Абонента здійснити перегляд.

Також Провайдер має право встановлювати інші обмеження в доступі до Послуги, з урахуванням вимог чинного законодавства, угод з правовласниками.

4.7. Провайдер зобов'язується:

  • не розміщувати за допомогою Мобільного додатку «TВ+» номери телефонів та іншу особисту інформацію (персональні дані) Абонентів без отримання їх згоди на такі дії відповідно до вимог чинного законодавства;
  • не розміщувати будь-які файли, які містять або можуть містити віруси та інші шкідливі програми;
  • не описувати або пропагувати злочинну діяльність, не розміщувати інструкції або керівництва по здійсненню злочинних дій;
  • не розміщувати будь-які інші матеріали, поширення яких заборонено чинним законодавством України.

5. Права і обов'язки Абонента:

5.1. Абонент зобов'язується використовувати Мобільний додаток «TВ+» тільки в законних цілях, дотримуючись чинного законодавства України, а також з дотриманням прав та законних інтересів Оператора, Провайдера та інших належних правовласників.

5.2. Доступ до Послуги надається відповідно до технічних вимог, зазначених в цьому Договорі та на Сайті. Перед використанням Мобільного додатку «TВ+» Абонент беззастережно погоджується, що кінцеве обладнання, за допомогою якого він планує отримувати Послугу в повній мірі відповідає технічним вимогам, зазначеним в цьому Договорі, а також, що він згоден вчинити усі дії, необхідні для отримання Послуги, як це зазначено в цьому Договорі та на Сайті.

5.3. Всі питання, що стосуються доступу до мережі Інтернет, купівлі та встановлення відповідного обладнання і програмних продуктів, вирішуються Абонентом самостійно, в той же час, якщо інше не передбачено умовами тарифного плану Абонента Оператора, вартість Інтернет-трафіку, спожитого Абонентом при користуванні послугами доступу до мобільного інтернету, що надаються Оператором, включена до вартості діючого на дату замовлення Послуги пакету послуг, наданого відповідно до тарифного плану Абонента та додатково не сплачується. Такі питання не підпадають під дію цього Договору, і Оператор, і Провайдер не несуть відповідальності за дані дії Абонента або третіх осіб.

5.4. Абонент підтверджує і погоджується, що Послуга, доступна Абоненту тільки за умови використання абонентського обладнання, підключеного до телекомунікаційної мережі Оператора. Послуга може бути не доступна (мати обмежену функціональність) при використанні абонентського обладнання, що не відповідає технічним вимогам для використання Мобільного додатку «TВ+», як вказано в цьому Договорі.

5.5. Абонент зобов'язаний утримуватися від здійснення дій, спрямованих на дестабілізацію роботи Мобільного додатку «TВ+», здійснення спроб несанкціонованого доступу до Мобільного додатку «TВ+», об'єктів інтелектуальної власності, що розміщені в ньому, а також від здійснення будь-яких інших дій, що порушують права Оператора, Провайдера та / або третіх осіб. Оператор та Провайдер залишають за собою право в будь-який час на свій розсуд припиняти, скорочувати доступ Абонента до Мобільного додатку «TВ+», або до окремих послуг додатку, в тому числі, але не виключно, у випадку порушення Абонентом цього Договору та/або чинного законодавства.

5.6. Абонент не має права здійснювати: запис будь-якої програми мовлення або будь-якої її складової частини на будь-які носії; відтворення, повторення та/або публічний показ програми, а також використовувати будь-яким способом для будь-яких комерційних цілей Мобільний додаток «TВ+» та (або) будь-які частини цього додатку.

5.7. Абонент зобов'язаний надати при реєстрації (створенні облікового запису) достовірну і повну інформацію про себе, яка може бути запитана реєстраційними формами мобільного додатку, в тому числі, але не обмежуючись: номери телефонів, справжній вік і дату народження та іншу особисту інформацію (далі - "Персональні дані"). Абонент погоджується з тим, що згідно Закону України “Про захист персональних даних” надає згоду на обробку у базі персональних даних Провайдера, Оператора своїх персональних даних. Провайдер, Оператор зобов'язуються не розкривати інформацію про Абонента третім особам без згоди Абонента, за винятком розкриття інформації на вимогу суду і/або правоохоронних органів згідно чинного законодавства.

5.8. Абонент зобов'язується вживати належних заходів для забезпечення збереження свого облікового запису, включаючи номер телефону та пароль. Абонент несе відповідальність за дії вчинені в мобільному додатку з його облікового запису (з використанням його номера телефону і пароля). У зв'язку з цим Абонент зобов'язаний здійснювати вихід зі свого облікового запису (завершувати кожну сесію по кнопці "Вихід") перед закриттям мобільного додатку. Абонент зобов'язаний негайно повідомити Оператора про будь-які випадки доступу до Мобільного додатку «TВ+» третіми особами під обліковим записом Абонента. Абонент не має права передавати, продавати, передавати в користування та інше обліковий запис на додаток третім особам.

5.9. Абонент зобов'язаний періодично оновлювати Персональні дані, які він надав при реєстрації, для забезпечення точності, актуальності і повноти таких даних.

Провайдер має право в будь-який момент звернутися до Оператора, щоб Оператор запросив від Абонента підтвердження даних, зазначених при реєстрації, і запросив у зв'язку з цим підтверджуючі документи (зокрема, документи, що підтверджують особу). Ненадання таких документів може бути прирівняне до надання недостовірної інформації.

У разі надання недостовірної інформації Оператор та/або Провайдер може відмовити Абоненту в розгляді питань, заяв і претензій, у зв’язку з користуванням Послугою, якщо ці скарги безпосередньо не пов’язані з послугами Оператора, в тому числі відмовити в наданні будь-якого відшкодування. Аналогічні наслідки виникають у разі, якщо дані Абонента, зазначені в наданих ним документах, не відповідають даним, зазначеним при реєстрації, а також у разі, коли дані, вказані при реєстрації, не дозволяють однозначно ідентифікувати Абонента.

5.10. Абонент зобов'язаний використовувати отриману в Мобільному додатку «TВ+» інформацію виключно в законних і особистих некомерційних цілях, що не суперечать моральним принципам і загальновизнаним цінностям.

5.11. При виборі пакетів телепрограм Абонент керується власним волевиявленням. Деякий контент може містити еротичні сцени, сцени насильства, ненормативну лексику, а також може здатися Вам образливим або неналежним для перегляду. Такий контент не рекомендується до перегляду людям зі слабкою психікою, вагітним жінкам і дітям. Для прийняття обдуманого рішення при виборі контенту рекомендуємо попередньо звернути увагу на жанр і ознайомитися з анотацією контенту, який запропонований в додатку.

Вибираючи конкретний пакет телепрограм, Ви тим самим підтверджуєте, що приймаєте на себе всю відповідальність за їх перегляд.

5.12. Абоненти, які не досягли 18 років, не можуть отримати доступ до Мобільного додатку «TВ+». Встановлюючи Мобільний додаток «TВ+», використовуючи його, або замовляючи та оплачуючи Послугу, Абонент гарантує, що йому виповнилось 18 років та він наділений повною цивільною дієздатністю.

Абонент, який досяг 18 років, гарантує, що ні за яких обставин не наддасть малолітнім неповнолітнім особам доступ до Послуги і контенту, які мають вікові обмеження.

5.13. Абонент зобов'язується не здійснювати спроби щодо відключення або іншого втручанню в будь-які технічні засоби захисту Мобільного додатку «TВ+» або об'єктів інтелектуальної власності, розміщених в ньому, які запобігають або обмежують використання або копіювання будь-якої інформації або об'єктів інтелектуальної власності, розміщених в додатку.

Абонент зобов'язується не здійснювати спроби змінювати або модифікувати будь-яку частину Мобільного додатку «TВ+» (включаючи медіа-плеєр, мобільний додаток, в якому відбивається контент), а також не використовувати додаток, об'єкти інтелектуальної власності розміщені на ньому, в комерційних цілях.

Абоненти несуть відповідальність за свої дії у зв'язку зі створенням і розміщенням коментарів на Мобільному додатку «TВ+», а також у зв'язку з розміщенням інформації на персональних сторінках додатку відповідно до чинного законодавства України.

5.14. Абонент зобов'язаний виконувати інші обов'язки, встановлені цим Договором.

5.15. Провайдер та Оператор має право заблокувати Абоненту доступ до Мобільного додатку «TВ+» та / або облікового запису та / або Послуги (в тому числі сплаченими) в разі порушення Абонентом умов цього Договору або в разі, якщо Провайдер або Оператор вважатиме дії Абонента шахрайськими, шкідливими, спрямованими на порушення роботи або функціональних можливостей Мобільного додатку «TВ+» , підрив репутації Мобільного додатку «ТВ+» або бренду, дос-атаки і т.п. Грошові кошти, сплачені Абонентом за користування Додатком, в даному випадку поверненню Оператором не підлягають.

5.16 Абонент має право відключити Послугу або змінити Пакет Послуги шляхом виконання USSD запиту з використанням USSD номер *225# або шляхом набору 5433 (безкоштовно).

6. Оплата Послуги

6.1. В рамках Мобільного додатку «TВ+», Абонентам, які створили обліковий запис (зареєстрованим і авторизованим) в додатку, надається можливість доступу до Послуги на умовах передплати. Вартість надання Послуги (тарифні плани на Послугу) та строки її надання Абоненту визначаються Оператором та розміщуються ним на Сайті.

6.2. Зареєстрованому Абоненту надається доступ до пакетів телепрограм протягом зазначеного періоду відповідно до обраного тарифного плану, з обмеженнями і технічними вимогами, зазначеними в цьому Договорі та на Сайті. Послуга надається з моменту її замовлення Абонентом, якщо інше прямо не передбачено в умовах надання Послуги.

6.3. Оператор може змінювати умови (в тому числі вартість) надання Послуги на свій розсуд за умови повідомлення Абонента за 7 календарних днів до таких змін. Абонент може ознайомитися з діючими умовами надання Послуги на Сайті.

6.4. З інформаційно-ознайомлювальною метою надання Послуги Абоненту, протягом перших 21 днів з дня першого замовлення доступу до таких Пакетів Послуги як «Package S», «Package M» та «Package L», плата за користування Послугою становить 1 (одну) гривню (з ПДВ та ПФ).

6.5.Вартість Послуги доводиться до відома Абонентів шляхом розміщення відповідної інформації в інтерфейсі Мобільного додатки «TВ+» та на Сайті. До замовлення Послуги Абонент зобов’язаний уважно ознайомитися з її вартістю, порядком оплати та умовами надання Послуги.

6.6.Для замовлення Послуги зареєстрований Абонент Мобільного додатку «TВ+» повинен авторизуватися (здійснити авторизацію), вибрати відповідний пакет послуг (тариф) та здійснити замовлення згідно подальших інструкцій, які надані в інтерфейсі Мобільного додатка «TВ+» або на Сайті.

6.7. Під авторизацією в цьому Договорі розуміється активація облікового запису Абонента шляхом введення номера логіна і пароля в спеціальну форму інтерфейсу Мобільного додатка «TВ+».

6.8. При замовленні і отриманні Послуги Абонент має права, передбачені законодавством про захист прав споживачів та про телекомунікації.

6.9. Після отримання доступу до Мобільного додатку «TВ+» Абонент самостійно визначає обсяг споживання Послуги в рамках терміну, обсягу та інших умов надання відповідної Послуги. Послуга вважається в повній мірі наданою Абоненту в момент та за умови надання йому доступу до Послуги. Якщо з якої-небудь причини (крім як з вини Оператора або Провайдера) Абонент не скористається наданим йому доступом до Послуги, відповідна Послуга вважається наданою належним чином.

6.10. Якщо Послуги були оплачені зареєстрованим Абонентом, але не надані з вини Оператора та або Провайдера, Оператор на підставі письмової заяви зареєстрованого Абонента, надає Абоненту рівноцінну Послугу. Відповідна заява разом з документами, що підтверджують факти і вимоги, зазначені Абонентом, має бути направлено поштою на адресу Оператора.

6.11. Абонент має право на повернення від Оператора невикористаних коштів у разі відмови від попередньо оплаченої Послуги, яку він не отримав, у випадках і порядку встановленому законодавством.

6.12. Для розгляду заяви або претензії Абонента фінансового характеру, які повинні бути оформлені в письмовому вигляді, Оператор може проводити ідентифікацію Абонента. При цьому Оператор може запросити документи, що підтверджують всі факти, викладені в заяві або претензії (перелік таких документів визначається на розсуд Оператора).

6.13.При невиконанні цього Договору і вимог Оператора, останній має право відмовити Абоненту в поверненні коштів, виплати будь-яких компенсацій, або наданні рівноцінної Послуги.

7. Умови надання Послуги

7.1. Умови доступу до Послуги визначаються з урахуванням вимог чинного законодавства. Зокрема, Оператор та Провайдер можуть визначити конкретну територію, в межах якої буде надано доступ до перегляду пакетів телепрограм, технологічні параметри надання послуги. При наявності таких обмежень, доступ до Послуги поза встановленими територіями і технологічними рішеннями Абоненту не буде надаватись.

Абонент може ознайомитися на сайті Оператора з доступними пакетами програм, переліком телепрограм, включеного в кожен з пакетів, а також Тарифними планами Оператора на доступ до Послуги.

У разі якщо доступ до Послуги вимагає наявності спеціальних умов, такі умови будуть включені в цей Договір або вказані на Сайті. Також відповідні умови можуть бути доведені до відома Абонента шляхом розміщення відповідних інформаційних повідомлень в інтерфейсі додатку, або іншим прийнятним способом. Зокрема, для доступу до перегляду телеканалів Абоненту може знадобитися абонентське обладнання, перелік якого визначається Провайдером. Абонентське обладнання не може бути підключено поза територією і телекомунікаційною мережею Оператора, зазначених як дозволені для доступу до перегляду телеканалів.

7.2. Мобільний додаток «TВ+» може пропонувати додаткові функції для перегляду телеканалів, наприклад:

  • онлайн кінотеатр: бібліотека з фільми, мультфільмів та серіалів зі змогою переглянути в будь-який момент;
  • управління переглядом: функціональна можливість перегляду телепрограм з використанням функцій «пауза» або "відмотайте час назад";
  • ТВ Архів: технологія перегляду деяких програми з мережевою затримкою ретрансляції, при якій Абонент отримує доступ до перегляду телепрограм через деякий час (як правило, до 7 днів) після їх трансляції мовником;
  • батьківський контроль: встановлення паролю на обрані телеканали.

7.3. А ні Провайдер, а ні Оператор не несе відповідальності у разі виникнення перешкод, які ускладнюють використання Мобільного додатку «TВ+»; при пошкоджені кінцевого обладнання; при проведенні ремонтних або профілактичних робіт телеканалами. Також Провайдер не несе відповідальність за будь-які зміни в режимі мовлення телерадіоорганізацій.

7.4. А ні Провайдер, а ні Оператор не несе відповідальність в разі, якщо недоступність Послуги або низька якість доступу до Послуги є результатом порушення Абонентом правил експлуатації кінцевого обладнання та / або збоїв в роботі каналів зв'язку або телевізійного центру, нестабільної електропередачі, в інших аварійних і непередбачуваних ситуаціях.

8. Організаційні та технічні вимоги до користування Послугою

8.1. Для користування Послугами Абоненту потрібна реєстрація і авторизація в інтерфейсі Мобільного додатку «TВ+» і спеціалізовані технічні засоби доступу в глобальну мережу Інтернет, що забезпечують доступ до Мобільного додатку «TВ+» та взаємодія з веб-інтерфейсами (далі - "Технічні Засоби Доступу"). Під Технічними Засобами Доступу розуміється кінцеве обладнання зі встановленою на ньому операційною системою і з встановленим мобільним додатком для взаємодії з веб-сторінками та мережею Інтернет, підключеними до мережі Інтернет.

Послуга розрахована на взаємодію тільки з Мобільним додатком «TВ+».

Для якісної роботи Мобільного додатку «TВ+» обладнання Абонента повинне відповідати наступним вимогам:

а. Мати Стабільний доступ до ресурсів мережі Інтернет з характеристиками швидкості не менше 5 Мбіт/с, що забезпечують належну якість зображення. Доступ до мережі Інтернет, що є необхідним для користування послугою Мобільного додатку «TВ+», забезпечується Абонентом самостійно і не є предметом регулювання цього Договору. В той же час, якщо інше не передбачено умовами обраного у Оператора тарифного плану Абонента, вартість Інтернет-трафіку, спожитого Абонентом при користуванні послугами доступу до мобільного інтернету, що надаються Оператором, включена до вартості діючого на дату замовлення Послуги пакету послуг, наданого відповідно до тарифного плану Абонента та додатково не сплачується.

б. Отримання Абонентом Послуги тільки на території України і населених пунктів, на які Провайдером отримано ліцензію Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (інформація про них міститься у Правилах надання та отримання телекомунікаційних послуг (послуги доступу до пакетів телепрограм, послуги доступу до Інтернету, послуги «ТБ+Інтернет»), які розміщені на сайті www.volia.com). У випадку отримання Послуги поза межами визначеної території, Абонент несе всю відповідальність за порушення цих умов.

в. А ні Оператор, а ні Провайдер не забезпечує обладнанням для користування мобільним додатком, Абоненту для отримання Послуги необхідне обладнання з функцією бездротової передачі даних, планшет, смартфон та інше з підтримкою операційної системи iOS 11 та вище або Android 5 та вище, підключене до телекомунікаційної мережі Оператора. Періодичне оновлення вищевказаного програмного забезпечення, включаючи його компоненти, до останньої версії, є обов'язком Абонента. Ризик неможливості перегляду контенту в зв'язку із відсутністю на пристрої Абонента Adobe Flash Player, включаючи його компоненти та / або неможливістю поновлення Adobe Flash Player, включаючи його компоненти, до останньої версії Абонент несе самостійно.

8.2. Всі одиниці контенту, доступ до яких надається в рамках Мобільного додатку «TВ+», захищені технічними засобами захисту, які контролюють доступ до них, а також запобігають або припиняють здійснення дій, заборонених правовласниками. З огляду на умови ліцензійних угод з правовласниками, можу бути встановлені обмеження на доступ до контенту з деяких видів абонентського обладнання.

Оператор або Провайдер може встановлювати перелік рекомендованого абонентського обладнання, при використанні якого гарантується доступ до Мобільного додатку «TВ+». У разі використання інших пристроїв доступ до Мобільного додатку «TВ+» та якість доступу не гарантуються.

9. Відповідальність/ обмеження відповідальності

9.1. Доступ до Мобільного додатку «TВ+» надається "В ТОМУ ВИГЛЯДІ, У ЯКОМУ ВІН ІСНУЄ", і Оператор і / або Провайдер не дають ніякої гарантії або запевнень щодо нього.

9.2. Абонент розуміє і погоджується, що Оператор і / або Провайдер не несуть перед ним відповідальність за будь-який розміщений контент, включаючи, але не обмежуючись, наступним: тексти і коментарі, зображення, а також будь-яку іншу інформацію.

9.3. Оператор і / або Провайдер не несуть відповідальності за будь-які помилки, упущення, переривання, видалення, дефекти, затримку в обробці або передачі даних, пошкодження ліній зв'язку, крадіжку, знищення або неправомірний доступ третіх осіб до об'єктів інтелектуальної власності, що розміщені в Мобільному додатку «TВ+». Провайдер не відповідає за будь-які технічні пошкодження або інші проблеми будь-яких телекомунікаційних мереж або служб, комп'ютерних систем, серверів або провайдерів, телефонного обладнання, програмного забезпечення, електронної пошти з технічних причин. Також Оператор і / або Провайдер не відповідають за відповідність Мобільного додатку «TВ+» цілком або його частин (функціональних можливостей) очікуванням Абонентів, безпомилкову та безперебійну роботу Мобільного додатку «TВ+», припинення доступу Абонента до Мобільного додатку «TВ+» та об'єктів інтелектуальної власності, що розміщені в додатку, збереження логіна і пароля Абонента, що забезпечують доступ до окремих функціональним можливостям Мобільного додатку «TВ+», а також збитки, що виникли у Абонентів з причин, пов'язаних з технічними пошкодженнями апаратного або програмного забезпечення.

9.4. Оператор зобов'язується не використовувати дані Абонента, отримані при реєстрації, в будь-яких корисливих цілях і гарантує нерозголошення цих даних. Не вважається порушенням цієї умови розкриття Оператором інформації про Абонента співробітникам і постачальникам / підрядникам Оператора та Провайдера в обсязі, необхідному для якісного надання послуг за цим Договором, а також на вимогу державних контролюючих, правоохоронних та судових органів, у випадках, коли розкриття такої інформації є обов'язком Оператора в силу вимог законодавства України.

9.5. Абонент повністю несе відповідальність за збереження свого логіна і пароля та обладнання, в тому числі використання обладнання третіми особами, а також за збитки, які можуть виникнути унаслідок їх втрати або несанкціонованого використання його облікового запису. Абоненту рекомендується регулярно міняти свій пароль. Оператор не несе відповідальності і не відшкодовує збитки, що виникли внаслідок несанкціонованого використання третіми особами логіна і пароля облікового запису Абонента. Всі дії, вчинені особою, авторизованих з логіном і паролем Абонента, розглядаються як дії Абонента. Абонент несе повну відповідальність за всі дії, вчинені з його обліковим записом.

9.6. Оператор і / або Провайдер не несе відповідальності за будь-які збитки, які нанесені обладнанню або програмному забезпеченню Абонента або іншої особи, що викликано або пов'язано з використанням Мобільного додатку «TВ+».

Ні в якому разі Оператор і / або Провайдер не несе відповідальності перед Абонентом або будь-якими третіми особами за будь-який прямий, непрямий, ненавмисний збиток, включаючи упущену вигоду, завдання шкоди честі, гідності або діловій репутації, які виникли у зв'язку з наданням доступу до Мобільного додатку «TВ+», використанням Мобільного додатку «TВ+» або об'єктів інтелектуальної власності, розміщених на додатку.

Оператор і / або Провайдер не несуть відповідальності перед Абонентом за використання інформаційних ресурсів Інтернету. Оператор і / або Провайдер не контролює доступний через Інтернет потік інформації, який може включати небажані для Абонента матеріали, зокрема еротичного характеру, або відомості, що ображають честь i гідність Абонента, i не несе за них ніякої відповідальності. Провайдер не дає жодних гарантій щодо будь-яких товарів, інформації та послуг (за винятком власної інформації Провайдера), що поставляються чи надаються за допомогою Інтернету; не несе відповідальності за будь-які втрати або збитки, яких безпосередньо чи опосередковано зазнав Абонент чи треті особи внаслідок використання інформаційних ресурсів Інтернету чи неможливості їх використання.

Оператор і / або Провайдер не несуть відповідальності за порушення Абонентом умов цього Договору і залишають за собою право при отриманні інформації від будь-яких третіх осіб про порушення Абонентом цього Договору або прав та інтересів третіх осіб, змінювати або видаляти будь-яку опубліковану Абонентом інформацію, а також припиняти, обмежувати або припиняти доступ Абонента до всіх або до будь-якого з розділів Мобільного додатку «TВ+» в будь-який час з будь-якої причини або без пояснення причин, з попереднім повідомленням або без такого, не відповідаючи за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Абоненту такою дією.

9.7. У випадку порушення Абонентом зобов’язань, а саме: запис будь-якої програми мовлення або будь-якої її складової частини на будь-які носії; відтворення та/або публічний показ програми мовлення, Абонент буде нести відповідальність згідно чинного законодавства України та, зокрема, буде зобов’язаний сплатити Провайдеру компенсацію, у розмірі не меншому від розміру 10 мінімальних заробітних плат за кожен факт порушення. Розмір компенсації може бути збільшено в залежності від обсягів порушення та він може сягати розміру 50000 мінімальних заробітних плат.

10. Інші положення

10.1. Цей Договір та відносини між Оператором та Абонентом, а також Провайдерм та Абонентом, регулюються і тлумачиться відповідно до законодавства України. Усі питання, які не врегульовані цим Договором, підлягають вирішенпню відповідно до законодавства України.

10.2. Якщо з тих чи інших причин будь-які з умов цього Договору є недійсними або що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосування інших умов Договору.

10.3. Цей Договір укладається на весь строк надання Послуги та поширює свою дію на Абонентів, які здійснюють доступ до Мобільного додатку «TВ+» та його використання, з дати початку такого доступу та використання. В той же час, Абоненти може відмовитись від Послуги в порядку, встановленому Оператором, а Оператор вправі в будь-який момент припинити надання Послуги, попередивши про це Абонента за 7 (сім) календарних днів.

10.4. Цей Договір є публічним відповідно до ст.ст.633,641 Цивільного кодексу України та його умови є однакові для усіх Абонентів, беззастережне прийняття умов якого вважаються акцептуванням цієї оферти Абонентом, для чого Оператор публікує цей Договір.

10.5. Замовлення Абонентом доступу до Послуги, встановлення Мобільного додатку «TВ+» на кінцеве обладнання Абонента, та фактичне користування додатком, його функціональними можливостями означає беззастережну згоду Абонента з усіма пунктами цього Договору.

Текст помилки

Коментар

Відправити відмінити
Ви вибрали занадто багато тексту