Vacancies lifecell

Manager of IT Procurement Unit

Kiev Finance

Responsibilities

. Критично оцінювати, підвищувати якість і стандартизувати існуючі в компанії процедури закупівель для того, щоб забезпечити відповідність встановленим методам (підходам), створити економію за рахунок масштабу і забезпечити ефективність витрачання коштів 2. Застосовувати категоріальний підхід для того, щоб забезпечити постачання ресурсів для підтримки діяльності всіх оперативних та функціональних бізнес-сфер. (відповідно до діяльності усіх оперативних та функціональних бізнес-сфер) 3. Підтримувати відносини з існуючими постачальниками і першочерговими новими постачальниками відповідно до вимог 4. Підтримувати зв'язок із групою закупівель 5. Контролювати проведення тендерів (включаючи підхід групи закупівель): - контроль та затвердження підготовки тендерної документації (RfP тощо), відбір учасників тендеру - аналіз інформації, що стосується тендеру (в тому числі вартість володіння, альтернативні сценарії) - оцінка проектів та їх затвердження, враховуючи встановлені обмеження - представлення керівництву результатів тендеру - оцінка можливих ризиків і пошук шляхів їх мінімізації 6. Контролювати виконання укладених договорів в межах їх умов 7. Контролювати та підтверджувати створення замовлень та контрактів в SAP 8. Контролювати за своєчасною та точною обробкою фінансових документів в SAP співробітниками 9. Планування: - підготовка річного плану закупівель підрозділу та аналіз щомісячного виконання - планування грошових потоків та надання департаменту казначейства з метою забезпечення своєчасних платежів 10. Звітування про організаційні та виконавчі процеси команди - контроль за доставкою і звітування про виконання - своєчасне подання звітів про закупки та статуси контрактів - ведення звітності (щотижневі звіти керівництву, внутрішнім клієнтам, групі закупівель, тендерні звіти, звіти про статус закупівель та контрактів, звіти за запитом тощо) 11. Управління та контроль за підрозділом: - проведення опитування, прийняття на роботу та нагляд за персоналом, встановлення цілей та оцінювання показників ефективності - організація та планування роботи підрозділу, розподіл ресурсів, керування першочерговими запитами - створення мотиваційної програми; забезпечення зворотнього зв’язку на регулярній основі; менторство - контроль роботи та результатів роботи, створення стандартів, оцінювання результатів за певними критеріями - створення команди по рботі з закупівлями та створення умов для її розвитку за допомогою використання дієвих методів управління змінами та акценту на людський розвиток - створення кращих можливостей для управління взаємовідносинами з постачальниками всередині команди шляхом безперервного поліпшення бізнес-процесів

Conditions

 Забезпечення Компанії своєчасними, високоякісними, по кращим цінам матеріалами, обладнанням та послугами, відповідно до цілей Компанії  Здійснювати стратегічні закупівлі та категорійний менеджмент в рамках таких груп закупівель: - Закупівлі інформаційних технологій  Відігравати роль лідера та порадника для клієнтів та колег у вирішенні складних закупівельних завдань, у які часто залучаються різні функціональні групи.  Управління, планування, координація та звітність роботи відділу.

Requirements

Освіта: Рівень: Вища Сфера: Телекомунікації/економіка/технічна освіта,інформаційні технології Стаж роботи: 5 - 8 років досвіду у сфері закупівель/телекомунікації Досвід у відповідній галузі є перевагою. Інші вимоги: Володіння мовами • Українська – вільне володіння (офіційно-діловий стиль) • Російська – вільне володіння • Англійська – вільне володіння• Володіння ПК: MS Office: Outlook, Word, Excel, PowerPoint, MS Project, Effective work in Internet, SAP R/S skills

Additional info

 Здатність виступати як сполучна ланка між підрозділом закупівель та іншими відділами, продавцями та внутрішніми клієнтами  Знайомий з різноманіттям концепцій, методів та процедур ІТ-ринку  Має багатий досвід та власні судження стосовно планування та досягнення цілей  Здатний очолювати та спрямовувати роботу інших  Аналітичні навички, здатність вирішувати проблеми та мультизадачність  Відмінний тайм-менеджмент та організаційні вміння  Здатність успішно керувати великими комплексними технічними контрактами  Гарні навички міжособистісного спілкування і міжкультурної комунікації та адаптованість до полікультурного середовища  Здатність презентувати на високому рівні для менеджменту  Здатність розбиратися та вести переговори щодо проектів закупівель для того, щоб отримати кращу цінову пропозицію, кращі терміни та умови угоди  Хороші навички роботи в команді з можливістю встановлювати відносини і взаємозв’язки між всіма підрозділами  Здатність/готовність працювати в ERP системах і розуміти всі обмеження та переваги ERP систем  Розуміння бізнес-процесів і здатність надати допомогу всередині функціональних підрозділів  Здатність погоджуватися з внутрішніми процедурами та правилами компанії  Розуміння конкурентного бізнес-середовища в телекомунікаційній галузі

Текст ошибки

Коментарий

Send отменить
Вы выбрали слишком большой объем текста.